Αριθμός Δελτίου Επώνυμο Όνομα
78 ΓΚΟΥΡΙ ΕΡΝΤΙΣ
79 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
80 STANCHI NIKOLO
81 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
83 ΚΥΡΙΑΖΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
168 ΛΙΑΝΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
169 ΣΑΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
170 ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
171 ΜΟΥΚΙΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ
172 ΧΥΣΕΝΙ ΕΡΓΙΟΝ
173 ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
174 ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΛΟΥΚΑΣ
175 ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
176 ΠΑΠΑΔΟΓΑΜΒΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
178 ΓΚΟΤΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
179 ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
181 ISSOLARI ELKJER
258 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
303 ΣΕΡΒΙΤΗΣ ΘΩΜΑΣ
304 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
305 ΜΠΑΡΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
306 ISOLLARI ELTON
307 ΤΣΙΠΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
308 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
309 ΚΑΡΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
310 ΔΕΛΗΒΕΛΙΩΤΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
348 ΦΑΚΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
349 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
816 ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ