Αριθμός Δελτίου Επώνυμο Όνομα
438 ΜΗΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
439 ΚΟΤΣΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
440 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
441 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
442 ΣΟΥΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
443 ΣΚΛΑΒΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
444 ΤΣΙΛΙΒΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
445 ΣΑΡΑΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
446 ΝΤΟΥΜΙΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
447 ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
448 ΜΠΑΝΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
449 ΠΟΝΤΙΚΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
450 ΛΑΓΓΟΥΡΑΝΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ-ΗΛΙΑΣ
451 ΜΑΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
452 ΦΑΪΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
453 ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
454 ΦΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
455 ΧΡΙΣΤΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
456 ΒΑΡΛΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
457 ΚΑΡΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
458 ΠΙΠΙΝΕΛΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
459 ΓΡΙΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
460 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛΙΑΣ
461 ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
509 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
796 ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
797 ΣΟΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ