Αγωνιστική Όνοματεπώνυμο Αρ. Μητρώου Είδος κάρτας ποινή
1η - 14/11/21 ΚΑΤΣΗΣ Ε. 290 ΚΙΤΡΙΝΗ -
2η - 20/11/21 ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ Κ. 48 ΚΙΤΡΙΝΗ -
2η - 20/11/21 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Χ. 44 ΚΙΤΡΙΝΗ -
2η - 20/11/21 ΚΑΤΣΗΣ Ε. 290 ΚΙΤΡΙΝΗ -