Αγωνιστική Όνοματεπώνυμο Αρ. Μητρώου Είδος κάρτας ποινή
1η - 20/11/21 ΓΡΙΒΑΣ Ε. 126 ΚΙΤΡΙΝΗ -
1η - 20/11/21 ΓΡΙΒΑΣ Χ. 123 ΚΙΤΡΙΝΗ -
1η - 20/11/21 ΡΟΥΜΠΟΣ Δ. 135 ΚΟΚΚΙΝΗ 3
2η - 28/11/21 ΜΟΥΑΤΖΙΡΗΣ Ι. 133 ΚΙΤΡΙΝΗ -
2η - 28/11/21 ΓΡΙΒΑΣ Χ. 123 ΚΙΤΡΙΝΗ -
2η - 28/11/21 ΚΑΛΔΕΛΗΣ Ε. 122 ΚΙΤΡΙΝΗ -