Αγωνιστική Όνοματεπώνυμο Αρ. Μητρώου Είδος κάρτας ποινή
1η - 14/11/21 ΑΡΗΣ / παρατηρητής στο Παλατιανή - Κεραυνός - - 1 βαθμός Ήθους
1η - 14/11/21 ΧΟΡΤΑΡΙΑΣ Η. 651 ΚΙΤΡΙΝΗ -
2η - 27/11/21 ΧΟΡΤΑΡΙΑΣ Η. 651 ΚΙΤΡΙΝΗ -