Αγωνιστική Όνοματεπώνυμο Αρ. Μητρώου Είδος κάρτας ποινή
1η - 21/11/21 ΤΣΙΡΩΝΗΣ Κ. 179 ΚΙΤΡΙΝΗ -
1η - 21/11/21 ΓΚΟΤΣΗΣ Ε. 178 ΚΙΤΡΙΝΗ -
2η - 28/11/21 ΣΕΡΒΙΤΗΣ Θ. 303 ΚΙΤΡΙΝΗ -
2η - 28/11/21 ΤΣΙΡΩΝΗΣ Κ. 179 ΚΙΤΡΙΝΗ -
2η - 28/11/21 ΧΥΣΕΝΙ Ε. 172 ΚΟΚΚΙΝΗ 1