Αγωνιστική Όνοματεπώνυμο Αρ. Μητρώου Είδος κάρτας ποινή
1η - 13/11/21 ΣΤΕΛΛΑΣ Ι. 208 ΚΙΤΡΙΝΗ -
2η - 27/11/21 ΧΟΛΙΔΗΣ ΣΤ. 424 ΚΙΤΡΙΝΗ -
2η - 27/11/21 ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ Π. 203 ΚΙΤΡΙΝΗ -