Αγωνιστική Όνοματεπώνυμο Αρ. Μητρώου Είδος κάρτας ποινή
1η - 14/11/21 ΛΙΟΚΑΣ Θ. 250 ΚΙΤΡΙΝΗ -
2η - 28/11/21 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Β. 431 ΚΙΤΡΙΝΗ -
2η - 28/11/21 ΖΑΧΑΡΙΑΣ Α. 432 ΚΙΤΡΙΝΗ -
3η - 27/11/21 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ / 
παρατηρητής στο
Αρίων - Αστέρας
- - 1
Βαθμός
Ήθους