Αγωνιστική Όνοματεπώνυμο Αρ. Μητρώου Είδος κάρτας ποινή
1η - 21/11/21 ΚΑΚΥΡΗΣ Δ. 756 ΚΙΤΡΙΝΗ -
2η - 27/11/21 ΠΑΛΑΤΣΟ ΝΤ. 734 ΚΙΤΡΙΝΗ -
2η - 27/11/21 ΜΠΛΑΤΖΑΣ Ν. 736 ΚΙΤΡΙΝΗ -