Αγωνιστική Όνοματεπώνυμο Αρ. Μητρώου Είδος κάρτας ποινή
1η - 21/11/21 ΛΙΑΠΗΣ ΣΤ. 7 ΚΙΤΡΙΝΗ -
2η - 28/11/21 ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡ. 284 ΚΙΤΡΙΝΗ -
2η - 28/11/21 ΤΣΑΓΚΑΣ Θ. 38 ΚΙΤΡΙΝΗ -
2η - 28/11/21 ΣΙΑΦΑΚΑΣ Α. 283 ΚΙΤΡΙΝΗ -