Αγωνιστική Όνοματεπώνυμο Αρ. Μητρώου Είδος κάρτας ποινή
1η - 14/11/21 ΣΑΡΑΦΗΣ Ι. 445 ΚΙΤΡΙΝΗ -
2η - 28/11/21 ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ Α. 447 ΚΙΤΡΙΝΗ -
2η - 28/11/21 ΚΩΤΣΑΛΟΣ Γ. 439 ΚΙΤΡΙΝΗ -
2η - 28/11/21 ΜΠΑΝΤΕΣ Γ. 448 ΚΟΚΚΙΝΗ 1